Vào ngày 25/4 BQT sẽ tiến hành bảo trì server để thay đổi lại địa chỉ IP. Vì vậy server sẽ tạm gián đoạn trong thời gian bảo trì. Dự kiến từ 10h đến 11h30.

Vậy BQT thông báo để toàn thể thành viên được biết và thu xếp thời gian tham gia trở lại

IP mới :203.113.137.240

Trân trọng